Jeg jobber som privatpraktiserende Manuellterapeut & Psykomotorisk Fysioterapeut; 2 dager i uka på klinikken og 1 dag som konsulent CoperioSenteret “Kjøp av helsetjenester” sykemeldt pga lettere psykiske lidelser. De 2 siste dagene er jeg på UNN “Raskere Tilbake” Ortopedi HAS.

Jeg er den eneste fysioterapeuten i landet som har videreutdannet meg til både psykomotorisk fysioterapeut og manuellterapeut & primærkontakt. Jeg gjennomfører derfor en meget grundig og presis undersøkelse, bruker å kalle det for en bio-psyko-sosial modell. Ut fra mine funn utarbeider jeg et spesifikt individuelt tilpasset opplegg. Om nødvendig kan jeg henvise til røntgen (MR, CT, RTG etc.) og legespesialister (ortoped, revmatolog etc.), samt eventuelt sykemelde.

Priser:


Undersøkelse

Første time varer 50 minutter, og koster 500 kr.

Behandling

Manuellterapi 30 minutter koster 300 kr/konsultasjon.

Psykomotorisk fysioterapi koster 400 kr/konsultasjon.

Spesifikk tilpasset motorisk trening 50 minutter – 500 kr.


Spesialpriser

Coperio Senteret, tverrfaglig samarbeid for langtidssykemeldte – 0 kr (men et begrenset antall), utover tildelt timer kr 400,-.

IF Helseforsikring, dekker inntil 24 behandlinger.

PST, jeg har også mulighet til individuelle avtaler med andre selskaper.

Fotballspillere, Idrettens Helsesenter – IHS, idrettens skadetelefon dekker skader som faller inn under forsikringsordningen til NFFs lisens.

Torgeir Haugen

Manuellterapeut

47 650 850