Manuellterapi – “både” kiropraktor og fysioterapeut
Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. En manuellterapeut er derfor best egnet til å vurdere skadeomfanget i muskel-/skjellettsystemet, og kan sykemelde deg om nødvendig. En manuellterapeut kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon). I undersøkelsen kan manuellterapeuten henvise til bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og til legespesialist. Som del av behandlingen kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi.

Psykomotorikk
Psykomotorisk fysioterapi er en spesiell norsk behandlingsmetode som i første rekke er utviklet av fysioterapeut Aadel Bülow-Hansen. Behandlingsformen er beregnet på mennesker med muskelspenninger, og den har skapt en unik norsk tradisjon i fysioterapi. Psykomotorisk behandling står i sterk kontrast til lokal og symptomorientert behandling. Metoden tar utgangspunkt i at kroppsholdning, spenning og respirasjon påvirker hverandre gjensidig , og at psykiske og kroppslige reaksjoner må sees i sammenheng. Målet med behandlinga er å bedre pasientens kroppslige funksjon gjennom omstilling av kroppsholdning, spenning og respirasjon.

Diagnoser:
Revmatoid artritt

Apoplexia cerebrie (slag)